Menu

Polecamy

  • Życie człowieka nie może istnieć bez przyrody. Niestety coraz więcej w przyrodzie jest zanieczyszczeń. Dlatego część zwierząt jak i rośl…

  • Kłopot ze śmieciami polega także na tym, że na wysypiska trafiają także substancje organiczne w postaci resztek pożywienia, które podcza…

  • Jednemu z pomysłowych naukowców udało się znaleźć pomysł, w którym przedstawia, w jaki sposób można wyżywić duże miasta, wykluczając jed…

Alternatywne źródła energii

Środowisko Coraz większe zużywanie energii w skali i to zarówno lokalnej jak i światowej zmusza ludzi, dla których ochrona środowiska jest sprawą bardzo istotną do poszukiwania coraz to nowych źródeł energii. Dlatego konwencjonalne sposoby pozyskiwania energii wiążą się z nadmierną eksploatacją nieodnawialnych zasobów przyrody, emisją dużych ilości zanieczyszczeń oraz niezmienną i coraz bliższą wizją wyczerpania się potrzebnych surowców i to już w bieżącym stuleciu, co oczywiście ma wpływ na środowisko naturalne i na całą ekologię. W chwili, gdy rachunek finansowy doprowadzi do zakończenia wydobycia ropy naftowej, człowiek myślący ekologicznie musi mieć przygotowany plan awaryjny. Tym planem awaryjnym może się okazać energia odnawialna, która stanie sie jedną z możliwych alternatyw i to zarówno mogących zabezpieczyć, choć część zapotrzebowania człowieka jak i zmniejszyć zatrucie środowiska. Wydaje sie, że to, co ogólnie dostępne, czyli wiatr, woda, słońce są i zawsze były praktycznie niewyczerpalnymi źródłami czystej – bo nie powodującej zatrucia środowiska energii. Jednak wykorzystanie energii odnawialnej jest ciągle małe, a tempo rozwoju technologii, które umożliwiłyby korzystanie energii alternatywnej, wydaje sie być ciągle za mało wystarczające. Gdzie leży tego przyczyna? Przecież ogniwa fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe czy też hydroelektrownie są z punktu widzenia ochrony naszej planety rozwiązaniem dużo lepszym niż energia uzyskiwana do tej pory, czyli ze źródeł konwencjonalnych czy też energia atomowa. Jednym z najważniejszych czynników, które radykalnie mogłyby wpłynąć na rozpowszechnienie wykorzystania energii alternatywnej, czyli pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, może być kwestia finansowa. Jednak wielu zadaje sobie pytanie czy inwestowanie w nowoczesne rozwiązania w energię odnawialną w ogóle sie opłaca? Z uwagi na czynniki ograniczające czy uniemożliwiające zainstalowanie na przykład wiatraka czy też ogniwa słonecznego, którymi są : ukształtowanie terenu, małe nasłonecznienie, czy też niewystarczająca ilość silnych wiatrów w ciągu roku lub często zdarzające się jeszcze protesty społeczne, problem ekologii wysuwa sie na czoło zainteresowań. Czy warto inwestować w ogniwo słoneczne, które będzie się amortyzować w Polskich warunkach nawet po 7-8 latach pracy. Albowiem po tym czasie takie ogniwo nadaje sie w zasadzie do wymiany na nowe. Czy na przykład energia wiatrowa ma zielone światło i jej stosowanie przynosi nawet wymierne korzyści jej wytwórcy? Ważne jest, więc uświadomienie sobie wad i zalet alternatywnego sposobu pozyskiwania energii przez społeczeństwo w aspekcie wszystkich zmian klimatycznych zachodzących obecnie w skali globalnej. Warto również znać wszystkie korzyści otrzymywane z elektrowni wiatrowych, które już istnieją. Co najważniejsze warto również znać koszt budowy, ale i utrzymania elektrowni wiatrowych, i co się z tym wiąże perspektywę rozwoju źródeł energii odnawialnej w Europie i w Polsce. Można również zająć się porównaniem elektrowni wiatrowych na lądzie z niezwykle nowatorskimi morskimi elektrowniami wiatrowymi.

Tagi: energia,elektrownia,środowisko | Podział strony