Array Brykiety ze słomy, siana i traw energetycznych - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Cichy wróg który podstępnie atakuje nasz układ oddechowy, nasze serce i zagraża naszemu życiu jest cały czas na wolności. Wszystko uchod…

  • Ochrona środowiska jest to kwestia naprawdę bardzo ważna dla świata, ponieważ w przeciwnym przypadku jeżeli nie będziemy o nią należycie…

  • Coraz bardziej modne i co najważniejsze zgodne z trendami ekologii jest segregowanie śmieci. Inaczej zwane recyklingiem stało się jedną …

Brykiety ze słomy, siana i traw energetycznych

Środowisko Technologia biomasser została opracowana na potrzeby przetwarzania roślin, w tym traw i słomy, a także siana przy pomocy brykieciarki ślimakowej. Zasadniczymi cechami tej technologii są brykietowanie biomasy osiągającej wilgotność nawet do trzydziestu pięciu procent, nie stosowanie dodatkowych lepiszczy, minimalizacja zużycia energii elektrycznej oraz znikomej mocy w zainstalowanych w urządzeniach oraz eliminacja pyłów w procesie produkcji. Maszyny nie mogą przy tym zawierać w swojej budowie żadnych urządzeń elektronicznych, ani procesorów, hydrauliki siłowej czy też pneumatyki, co w efekcie wpływa na eliminowanie poprzez swoją prostotę korzystania z serwisu technicznego producenta i jest oczywiście rozwiązaniem niesłychanie innowacyjnym. Bezpieczeństwo oraz bardzo prosta obsługa mają przyczyniać się do tworzenia przyjaznego stosunku dla małego, średniego i dużego gospodarstwa. Zestawianie maszyn jest specjalne, gdyż daje ono gotową linię produkcyjną o wydajności od 50 do 1.000 kg/godz. Pierwszym etapem produkcji jest rozdrobnienie biomasy na mniejsze odcinki o długości pomiędzy 2 a 5cm w sieczkarni. Tak przygotowany materiał przetransportowany jest sie do ślimaka o specjalnej konstrukcji, który z kolei transportuje sieczkę do tulei formującej. W tulei tej biomasa jest podgrzewana, co w efekcie powoduje to, że wprowadzona jest dodatkowa porcja energii, która wyzwala wodę w postaci cząsteczkowej. W tym niezwykle ważnym momencie biomasa jest podatna na formowanie, z kolei gorąca wilgoć sprawia, że łatwo powstają naturalne związki klejowe niezbędne do spajania sieczki. Wysuw uformowanego brykietu oraz studzenie brykietu w warunkach naturalnych wystarcza do tego, by powstający produkt był niezwykle trwały. Po całkowitym zrównoważeniu termodynamicznym całej biomasy, to jest po kilku, kilkunastu godzinach brykiet ma trwałą strukturę, która jest niezwykle spoista. Stosowanie regulowanego nacisku sprawia, że produkcja brykietu o różnych długościach jak i gęstościach usypowych jest możliwa. Złoty węgiel, czyli ciepło z brykietów ze słomy ma powtarzalne oraz zadowalające parametry energetyczne, fizyczne i chemiczne, aby było stosowane, jako zamiennik paliwa węglowego do pieców, kotłów lub kominków, może być spalany razem z węglem zarówno w energetyce zawodowej jak i komunalnej. Doprowadza to do sytuacji, że rolnik stał się producentem ekologicznego i poszukiwanego paliwa zaliczanego do alternatywnych źródeł energii. Zastosowanie brykietów ze słomy zredukuje niską emisję gazów cieplarnianych w miastach i na wsiach. Polska myśl inżynierska i wytwarzane urządzenia tworzą całkowicie zmechanizowany i prosty proces produkcji brykietów. Brykiety ze słomy wpływają na to, że nasze środowisko naturalne jest mniej zatrute. Nie tylko brykiety, jako takie, ale również sama produkcja tego niekonwencjonalnego źródła energii wpływa na ochronę środowiska i poprawę kondycji naszej planety. Tak niewiele firm w Polsce zajmuje się produkcją brykietów, a przecież Polska ma niesamowite pokłady by produkcja była na wysokim poziomie.

Tagi: produkcja,brykiet,Polska | Podział strony