Array Ciemno i jasno zieloni - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Kto wie, czy w przyszłości nie zaczniemy utylizować śmieci w sposób, którego wcześniej nigdy nie praktykowano. Możliwe, iż zaczniemy szu…

  • Las to nie tylko skupisko wielu drzew iglastych i liściastych. To także dom wielu stworzeń małych i dużych - ssaków, płazów, owadów, czy…

  • Wobec sytuacji, przed jaką stanęła Polska, a mianowicie dużego zanieczyszczenia wód, coraz większa ilość zrzucanych do nich ścieków musi…

Ciemno i jasno zieloni

Środowisko Tak naprawdę to wszystkich działaczy, którzy podejmują różnego rodzaj działania na rzecz jaką jest oczywiście ochrona środowiska dzieli się na dwie podstawowe grupy, a mianowicie są to Ciemnozieloni oraz Jasnozieloni. Są to dwie główne grupy działaczy związanych z tematem jakim jest oczywiście ekologia, niemniej jednak różnią się oni w pewnych kwestiach dość znacznie jeżeli chodzi o ich poglądy, dlatego też nie zawsze cieszą się oni popularnością. Jeżeli chodzi o grup jaką są Jasnozieloni, to są oni bardziej popularną i do tego również zdecydowanie bardziej zauważalną grupą mającą na celu ochronę środowiska. W skład Jasnozielonych wchodzą zresztą najbardziej znane i najpopularniejsze organizacje mające na celu szeroko rozumiany interes jakim jest ochrona środowiska. są to między innymi takie grupy jak Greenpeace, Sierra Club czy też na przykład Przyjaciele Ziemi. Jasnozieloni tak naprawdę temat jakim jest szeroko rozumiana ekologia oraz ochrona środowiska nie traktują jako ideologię typowo polityczną, ponieważ w istocie ta właśnie grupa stara się w znacznej mierze o to, żeby zwrócić zdecydowanie możliwie jak największą uwagę społeczną na kwestię jaką jest ochrona środowiska naturalnego i możliwość dbania o nie przez każdego człowieka. Ideologia ta znajduje się już oczywiście wśród najpopularniejszych politycznych ideologii, takich jak socjalizm, konserwatyzm, a także i liberalizm. Dzięki staraniom podejmowanym przez Jasnozielonych zatrucie środowiska może się zmniejszać, ponieważ naprawdę propagują oni możliwie jak najbardziej zdrowy tryb życia, oczywiście w sensie szeroko rozumianym, na czym oczywiście naprawdę wiele może zyskać nasza planeta, choć niestety można powiedzieć, że skutki tych działań są bardzo różne, często niestety dość mizerne. Jeżeli chodzi natomiast o grupą jaką są Ciemnozieloni, to są oni już zdecydowanie bardziej radykalnym ugrupowaniem ekologicznym. Wierzą oni bowiem, że tak naprawdę wszystkie obecnie funkcjonujące ideologie są po prostu skorumpowane, przez co naprawdę w znacznej mierze przyczyniają się oni od degradacji środowiska naturalnego, przez co ogólne zatrucie środowiska jest naprawdę bardzo duże. Nie postrzegają oni tak naprawdę człowieka jako części całego ekosystemu, jednakże uważają, że człowiek jest wyższą firmą życia, która ma w istocie czerpać ze środowiska wszystkie możliwe zasoby. Ideologia Ciemnozielonych jest tak naprawdę postrzegana przez większość ludzi jaki „mania rozwoju” i co więcej jest ona także dość często kojarzona z tak zwaną Ekologią Głęboką. Jak więc widać ekologowie mogą mieć bardzo radykalne poglądy dotyczące zagadnienia jakim jest szeroko rozumiana ochrona środowiska oraz ekologia, jednakże często nie jest to dobrym środkiem do osiągnięcia celu. Niezależnie jednak od tego, czy w grę wchodzą Ciemnozieloni, czy też Jasnozieloni, to niestety społeczeństwo dalej bardzo niechętnie podchodzi do tematu jakim jest naturalna ochrona naszej planety, co ma bezpośredni związek niestety z realnym brakiem czasu panującym w dzisiejszych czasach, a także może to być również spowodowane ubożeniem się społeczeństwa, którego niestety nie stać na kupowanie ekologicznych produktów, które są przeważnie niestety dość sporo droższe.

Tagi: środowisko,ochrona,ekologia | Podział strony