Array - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Wobec sytuacji, przed jaką stanęła Polska, a mianowicie dużego zanieczyszczenia wód, coraz większa ilość zrzucanych do nich ścieków musi…

  • Ludzie w rozmaity sposób próbują chronić nasze środowisko naturalne przed nowoczesnymi zagrożeniami. Postępy w produkcji i rozszalała go…

  • W dniu 5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Środowiska, obchodzony jest on już w ponad 100 krajach, a początek miał miejsce w roku 1972. …

Środowisko Kto wie, czy w przyszłości nie zaczniemy utylizować śmieci w sposób, którego wcześniej nigdy nie praktykowano. Możliwe, iż zaczniemy szukać najbardziej wartościowych odpadów pośród najmniej prawdopodobnych produktów. Aby miasta nie zaburzały równowagi środowiska konieczne będzie przetwarzanie odpadów, które do tej pory stanowiły niezwykle uciążliwy problem. Pod każdym z miast płyną strumienie cennego paliwa, olbrzymie źródło nigdy niekończącej się energii, a co ciekawe, nie jest to żadne nowo odkryte paliwo kopalne, czy najnowsze osiągnięcie technologiczne, ale to zwykle ścieki. Produkujemy ogromne ich ilości, a do oczyszczalni trafiają tryliony litrów. Ich temperatura wynosi średnio 10 stopni Celsjusza, a ciepła tego nikt nie wykorzystuje. Okazuje się, iż przy użyciu odpowiednich technologii będzie to cenne źródło energii. Odzyskanie ciepła ze ścieków budzi wiele niepokojów, związanych z opłacalnością przedsięwzięcia oraz wydolnością całego systemu. Ścieki zostają przepompowane specjalnymi pompami przez rury ze stali nierdzewnej, skąd trafiają do wymiennika ciepła. Ciekle chłodziwo absorbuje ciepło ze ścieków, które zamienia ciecz w gaz, który trafia do kompresora, w którym pod odpowiednim ciśnieniem osiąga temperaturę 70 stopni Celsjusza; następnie podgrzany gaz zostaje skierowany na rury, ogrzewając płynącą w nich czystą wodę. W następnym cyklu pompy przesyłają gorącą wodę do wielkiego systemu izolowanych rur i to ciepło już ogrzewa norweskie miasta, a warto przy okazji nadmienić, iż to norwescy naukowcy potrafią pozyskać ciepło niemalże z wszystkiego. System ten wykorzystuje niekończące się źródło energii, jednak ścieki mogą zatkać wąskie rury, zatem i ten problem należy rozwiązać, poprzez specjalne sito, oddzielające duże substancje stale od ciekłych. Takie źródło pozyskania energii cieplnej uniezależnia od paliw kopalnych. W przyszłości ścieki mogą stać się głównym źródlę energii, z której mogłoby skorzystać wielu mieszkańców dużych miast. Sposób ten może okazać się niezastąpiony, aby potężne aglomeracje miejskie mogły przetrwać. Nieustannie prowadzone są prace nad jeszcze dziwniejszymi sposobami utylizacji ścieków: przykładowo w Tajwanie wykorzystuje się je do produkcji cegieł. Wydaje się, że pomysł taki jest niedorzeczny, jednakże na pewno jest realny, a jedynie my jesteśmy przyzwyczajeni do klasycznych technologii produkcji i trudno sobie w tej chwili wyobrazić możliwość zmian, jednak prędzej, czy później będą one niezbędne, byśmy dalej mogli żyć w naszych miastach. Możliwości technologiczne dają nam obecnie znacznie większe możliwości wykorzystania niepotrzebnych odpadów na cele bardzo nam użyteczne, a wręcz niezbędne, zwłaszcza, że zasoby paliw kopalnych systematycznie zmniejszają się i naukowcy biją na alarm, że w końcu ulegną całkowitemu wyczerpaniu się, a wtedy będzie już zbyt późno na opracowywanie nowych technologii, dlatego warto wykorzystać czas, jaki jeszcze nam pozostał na tworzenie nowatorskich metod pozyskania energii, chociażby z nieużytecznych dotąd ścieków.

Tagi: ciepło,technologia,produkcja | Podział strony