Array Czy smog jest groźny dla zdrowia człowieka - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Buty są dla Ciebie ważnym elementem garderoby? Fajne-buty.com.pl to odpowiednia strona dla maniaków butów.

Polecamy

  • Cichy wróg który podstępnie atakuje nasz układ oddechowy, nasze serce i zagraża naszemu życiu jest cały czas na wolności. Wszystko uchod…

  • To, jak ważna jest energia odnawialna wie już każdy z nas, jak duże ma znaczenie dla ochrony środowiska na naszej planecie, oraz dla zmn…

  • Można stwierdzić, iż żyjemy w erze olbrzymiego konsumpcjonizmu, podczas którego wytwarzamy tony śmieci oraz odpadów toksycznych, które n…

Czy smog jest groźny dla zdrowia człowieka

Środowisko Już dawno zwolennicy ekologii i ochrony środowiska orzekli, że należy walczyć ze smogiem. Powstawanie smogu jest większe w obszarach położonych w obniżeniach, rozróżnia się smog fotochemiczny i smog kwaśny. Smog fotochemiczny, zwany inaczej utleniającym, jest tworzony w czasie silnego nasłonecznienia w wyniku przemian, które występują w dużym stężeniu tlenków azotu, oraz węglowodorów i innych składników spalin. Ze związków tych następnie powstają rodniki, które z kolei ulegają przemianom chemicznym i następnie tworzą toksyczne związki. Składnikami tego typu smogu są również ozon, tlenki węgla, tlenki azotu, aldehyd, oraz węglowodory aromatyczne. Drugi rodzaj smogu, smog kwaśny, zwany inaczej mgłą przemysłową, powstaje w wilgotnym powietrzu, które wykazuje silne zanieczyszczenie gazami kwaśnymi oraz pyłem węglowym. Smog, ze względu na to, że koncentrują się w nim agresywne czynniki chemiczne, powoduje znaczne zatrucie środowiska na naszej planecie i stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, wywołując również choroby roślin niszczenie materiałów. Ten rodzaj smogu po raz pierwszy zaobserwowano w roku 1930 na terenie Belgii, oraz w roku 1953, kiedy to w ciągu siedmiu dni wskutek smogu zmarło aż ponad cztery tysiące osób. W Polsce również smog kwaśny występuje, głównie w Krakowie i niektórych miastach Górnego Śląska. Ze smogiem silnie związany jest efekt cieplarniany, czyli wzrost średniej temperatury przy powierzchni Ziemi, który wywołują zmiany bilansu energetycznego promieniowania słonecznego, które jest pochłaniane przez Ziemię i zmiany promieniowania, które jest wysyłane przez Ziemię. Zarówno gazy jak i pyły, które zatruwają środowisko zatrzymują część promieniowania, które emitowane jest przez powierzchnię Ziemi, w związku z tym następuje wzrost temperatury. W ciągu ostatnich dwustu lat człowiek wywarł istotny wpływ na ogólny skład atmosfery. Przede wszystkim chodzi o to, że zwiększyła się o około dwudziestu pięciu procent ogólnej zawartość dwutlenku węgla w atmosferze, co spowodowało znaczne i nieodwracalne zatrucie środowiska i zagrożenie dla wszelkiego życia na naszej planecie. Stało się to głównie na skutek uprzemysławiania i zurbanizowania a także w skutek ogromnego rozwoju motoryzacji. Najważniejszy gaz atmosferyczny, który przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego to dwutlenek węgla, oraz w mniejszym stopniu metan, tlenek azotu, ozon i freon. W wyniku efektu cieplarnianego w następnym stuleciu na skutek tego, że zaczną topnieć lody, poziom wód morskich wzrośnie o około metr, zalewając większość rzek, zalane zostaną również wyspy na atlantyckim wybrzeżu USA, pod woda zostanie część Chin, oraz wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Podstawowym objawem efektu cieplarnianego będą cieplejsze zimy, a lata mogą stać się tak upalne, że aż niebezpieczne dla życia, zaostrzone zostaną susze, a z kolei opady deszczu będą prowadziły do nieustających powodzi. Nie jest jeszcze za późno, by na tym etapie zacząć dbać o ochronę środowiska, by w jak największym stopniu zminimalizować skutki zatrucia środowiska.

Tagi: węgiel,środowisko,planeta | Podział strony