Czy ścieki są szkodliwe dla zdrowia człowieka - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Ochrona przyrody jest na tyle istotna, że tworzone są różne organizacje, które zrzeszają ludzi chętnych pomóc naturze. Istnieje wiele or…

  • Ekologia jest nauką o współzależnościach między organizmami i środowiskiem je otaczającym. Temat ekologii jest ostatnimi czasy bardzo na…

  • O odpadach komunalnych pisano i mówiono, już od prawie 150 lat, ponieważ od tego czasu datuje sie pierwsze próby segregacji odpadów komu…

Czy ścieki są szkodliwe dla zdrowia człowieka

Środowisko Zanim wyjaśnimy, jaki wpływ mają ścieki na zatrucie środowiska na naszej planecie należy najpierw wyjaśnić, co to są ścieki, jest to, więc mieszanina zarówno zużytej wody jak i różnego rodzaju substancji płynnych, ale nie tylko, mogą to być też substancje stałe, gazowe, radioaktywne oraz ciepło usuwane z terenów miast i zakładów przemysłowych. Ścieki ogólnie rzecz biorąc zawierają przede wszystkim wodę, a jej ilość dochodzi nawet do 99,9%. Wynika z tego, że same zanieczyszczenia zawierają w istocie niewielki procent substancji szkodliwych dla zdrowia i życia organizmów. W zależności od tego skąd pochodzą ścieki, dzielimy je na: ścieki bytowo-gospodarcze, czyli pochodzące z bezpośredniego otoczenia człowieka. Bezpośrednim otoczeniem człowieka są domy mieszkalne, budynki gospodarcze, miejsca użyteczności publicznej, a także zakłady pracy. Ścieki te, zwane inaczej ściekami komunalnymi powstają w wyniku tego, że człowiek zaspokaja potrzeby gospodarcze oraz higieniczno-sanitarne, czyli np.: niedojada pożywienia, zbiera resztki ze zmywanych naczyń, są to też odchody ludzkie, lub brudy z prania, a także środki do mycia i prania. Opisywane ścieki charakteryzują się dużą zawartością zawiesin oraz związków organicznych i nieorganicznych, posiadają również niebezpieczne wirusy i bakterie chorobotwórcze, mogą to być bakterie żółtaczki zakaźnej, duru brzusznego, a nawet cholery oraz zawierają jaja robaków pasożytniczych, takich jak tasiemce. Stałym elementem ścieków komunalnych jest pałeczka okrężnicy, znana pod nazwą Escherichii coli. Jest to bakteria, która sama nie stanowi większego zagrożenia dla człowieka, lecz jeżeli występuje w ściekach jest to wskaźnik obecności czynników wywołujących tyfus, dur brzuszny lub nawet dyzenterię. Skażenie powierzchniowych i podziemnych wód ściekami bytowymi jest poważnym zagrożeniem higienicznym oraz bakteriologicznym. Innym rodzajem ścieków są ścieki przemysłowe. Charakteryzują się powstawaniem w zakładach produkcyjnych i usługowych w wyniku działania różnych procesów technologicznych. Mogą to być otrzymywanie, uszlachetnianie i przeróbka surowców. Ilość i rodzaj ścieków przemysłowych jest zależny od rodzaju przedsiębiorstwa, ale również od technologii produkcji, czy też na przykład ilości zużywanej wody. Najwięcej zanieczyszczeń spowodowanych jest działalnością przemysłu górniczego, metalurgicznego, elektromaszynowego, włókienniczego, chemicznego, paliwowo-energetycznego, celulozowego, garbarskiego oraz spożywczego. I to właśnie te dziedziny przemysłu na skutek działania ludzi propagujących ekologię są szczególnie i restrykcyjnie badane pod względem ochrony środowiska. W skład ścieków przemysłowych wchodzą nie tylko jak w przypadku ścieków komunalnych zanieczyszczenia organiczne, nieorganiczne, ale również różnego rodzaju pyły. Nieorganiczne zanieczyszczenia rozpuszczalne to między innymi sole mineralne, które wpływają na właściwości chemiczne wody, w tym kwas siarkowy, który dostaje się na powierzchnię ziemi i do wód w postaci kwaśnych deszczy, są to również toksyczne sole metali ciężkich, które działają zabójczo na wszystkie organizmy żywe.

Tagi: zanieczyszczenie,człowiek,środowisko | Podział strony