Jakie związki powodują największe zatrucie powietrza - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Kilka tysięcy lat temu jedynym dostępnym źródlę energii była jedynie energia słoneczna. Obecnie w ciągu roku zużywamy równowartość energ…

  • Obecnie na zakrojoną skale trwają działania mające na celu zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się zanieczyszczenia środowiska. Sprawą …

  • Planeta Ziemia jest jedynym miejscem w którym wszystko jest zespolone i harmonijnie dobrane. Zarówno założenia jaki i klimat odpowiadają…

Jakie związki powodują największe zatrucie powietrza

Środowisko Jeżeli chodzi o dwutlenek siarki, musimy wiedzieć, że jest to bezbarwny, silnie toksyczny gaz o duszącym zapachu. Cechuje go wolne rozprzestrzenianie się w atmosferze ze względu na duży ciężar właściwy, który wynosi 2,93 kg/m3. Dwutlenek siarki powstaje przy spalaniu zanieczyszczonych siarką paliw stałych i płynnych szczególnie w silnikach spalinowych, powstaje również w elektrociepłowniach i elektrowniach cieplnych. Największy udział w emisji dwutlenku siarki jest w wyniku działania przemysłu paliwowo-energetycznego. Dwutlenek siarki może utrzymywać się w powietrzu nawet przez cztery dni i w tym czasie przemieszcza się na bardzo duże odległości. W powietrzu dwutlenek siarki, utlenia się do trójtlenku siarki, a ten z kolei łatwo reaguje z wodą i jest jednym ze składników kwaśnych deszczy. Kolejnym związkiem wywołującym zatrucie środowiska naturalnego naszej planety są związki azotu. W atmosferze występuje wiele związków azotu, są nimi tlenki azotu, dwutlenki azotu, podtlenki azotu, nadtlenki azotu, trójtlenki azotu, pięciotlenki azotu, a także znany wszystkim amoniak oraz kwasy azotawy i azotowy. Wiele z nich, głównie tlenki azotu, są naturalnymi składnikami atmosfery, tworzącymi się podczas wybuchów wulkanów. Jeżeli występują w niewielkich ilościach, to wówczas nie są substancjami toksycznymi, jednak w przypadku wystąpienia ich nadmiaru, który powstaje podczas procesów produkcyjnych, takich jak na przykład obróbka wysoko-termiczna, lub praca komór paleniskowych elektrowni oraz w silnikach spalinowych powoduje następnie, że stają się one niebezpiecznymi zanieczyszczeniami atmosfery. Należy wówczas zastanowić się nad tym, czy zatrucie środowiska nie jest za duże i nie wymaga od nas podjęcia kroków związanych z ochroną środowiska. W szczególności groźny dla życia i zdrowia jest bezbarwny i bezwonny tlenek azotu oraz brunatny, charakteryzujący się duszącą wonią dwutlenek azotu. Mogą się one utleniać do pięciotlenku azotu, który w obecności pary wodnej tworzy następnie związek zwany kwasem azotowym, jest to jeden ze składników kwaśnych deszczy, i zmagania ekologów z utrzymaniem zdrowego środowiska na naszej planecie. Ten groźny związek powstaje w wyniku niezupełnego spalania węgla lub tylko jego związków. Główne źródła tego gazu to przeważnie spaliny z silników pojazdów mechanicznych, a szczególnie benzynowych, to również działalność przemysłu metalurgicznego, elektromaszynowego i materiałów budowlanych, elektrociepłowni, elektrowni cieplnych, koksowni i gazowni a także palenisk domowych. Tlenek węgla jest to gaz bardzo silnie toksyczny. Ze względu na mały ciężar właściwy, jest gazem łatwo rozprzestrzeniającym się w powietrzu atmosferycznym. Jest szczególnie niebezpieczny spośród wszystkich dotąd wymienionych, ponieważ jest gazem bezsmakowym, bezzapachowym, bezbarwnym, a więc zmysły ludzkie nie ostrzegają przed nim. Najbardziej znanym i najczęściej wspominanym przez środowiska ekologiczne gazem jest dwutlenek węgla. Jest to gaz powstający podczas wszelkich procesów spalania zarówno paliw stałych, ciekłych jak i gazowych, a także powstaje w procesie oddychania organizmów żywych. Dwutlenek węgla w atmosferze nie stanowi bezpośredniej groźby dla życia czy zdrowia człowieka, pod warunkiem jednak, że nie nastąpi naruszenie równowagi biologicznej, którą powoduje nadmierna jego emisją do atmosfery.

Tagi: węgiel,atmosfera,gaz | Podział strony