Ochrona środowiska - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Środowisko naturalne człowieka jest dobrem o które trzeba dbać. Każdy człowiek korzystający powinien zdawać sobie sprawę że zanieczyszcz…

  • Zaskakujący jest fakt, że jedynie Stany Zjednoczone i Australia nie podpisały protokółu z Kioto, a lobby naftowe mogło zmienić oficjalny…

  • Życie człowieka nie może istnieć bez przyrody. Niestety coraz więcej w przyrodzie jest zanieczyszczeń. Dlatego część zwierząt jak i rośl…

Ochrona środowiska

Środowisko Ochrona środowiska ostatnimi czasy bardzo się rozwija. Zwraca się na nią coraz większą uwagę. Odgrywa ważną rolę w edukacji szkolnej dzieci już w najmłodszych latach, są specjalistyczne kierunki na wyższych studiach, które zajmują się edukowaniem studentów na temat ochrony środowiska. Ochrona środowiska jako nauka ma charakter nauki stosowanej. Ochrona środowiska jako osobna dyscyplina naukowa ma wyraźnie określony zakres badań, własne założenia metodologiczne, które określają stosunek do innych nauk i do praktyki. Jeszcze nie wszyscy działacze ochrony przyrody i naukowcy pojmują ochronę środowiska jako osobną dyscyplinę naukową, jednak przekonanie o tym, że ta dyscyplina jest już znacznie wyodrębniona jest już bardzo powszechna. Ochrona środowiska jako gałąź wiedzy cechuje bliski związek z innymi dyscyplinami nauk biologicznych, również z ekologią, łączą je przede wszystkim problematyka przemian jakie zachodzą w środowisku pod wpływem działań człowieka. Nie jednokrotnie ochrona środowiska wykracza poza nauki przyrodnicze, gdyż jej problemy muszą łączyć się z najnowszymi osiągnięciami techniki. Przedmiotem nauki o ochronie środowiska jest dynamika przemian zachodzących w przyrodzie pod wpływem działalności człowieka, badanie skutków naruszenia przez ingerencję w przyrodę naturalnej równowagi dynamicznej panującej w naturalnym środowisku, oraz nauka o tym w jaki sposób wskazać metody zabezpieczające racjonalne użytkowanie zasobów środowiska, i zapewniających jej ochronę jako całości oraz jej poszczególnych elementów czy dach obszarów. Do ochrony środowiska można wliczyć wiele elementów tak jak na przykład ochrona gleby. Gleba to bardzo ważny składnik naszej ziemi, jest wytworem długotrwałych procesów odbywających się na powierzchni ziemi. Gleba ulega ciągłym przemianom, na którą ma duży wpływ człowiek, podnoszący urodzajność gleby jak i obniżający ją na skutek błędnej gospodarki i zanieczyszczenia gleby związkami chemicznymi. Do ochrony środowiska bez wątpienia zaliczyć można ochronę zasobów wodnych. Woda w przyrodzie występuje w różnej postaci odpowiadającym trzem stanom skupienia- ciekłym, gazowym i stałym. Woda w stanie ciekłym występuje w ogromnych ilościach w oceanach, morzach, jeziorach, stawach, rzekach, oraz trudne do scharakteryzowania wody podziemne. Woda jest jednym z tych czynników, które decydują o istnieniu życia na ziemi. Woda odgrywa też rolę ważnego surowca w gospodarce człowieka. Ochrona szaty roślinnej również zaliczana jest do podstawowych zasobów przyrody. Szata roślinna jest nieodzownym elementem krajobrazu środowiska. Ochrona określonych gatunków roślinnych znalazła się w stworzeniu takiego pojęcia jak ”pomnik przyrody”. Ochrona rzadkich składników szaty roślinnej wynika z coraz większej świadomości ludzkiej o ginących niektórych gatunkach roślinnych i staraniach niektórych ludzi utrzymania w istnieniu takich gatunków. Ochrona zasobów leśnych jest bardzo istotnym elementem ochrony środowiska. Podpalenia lasów, susze, działalność człowieka powoduje, że lasów jest coraz mniej, nie mniej jednak są tacy ludzie, organizacje, inicjatywy, które starają się o to, aby lasy te były sadzone, i, aby zieleń na kuli ziemskiej nie była zanikająca.

Tagi: Polska,przyroda,ochrona | Podział strony