Array Nowe technologie pozyskiwania energii - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Brak świeżej wody był przyczyną niejednego jak do tej pory konfliktu, ale w przyszłości sytuacja może się pogorszyć. Kolejnym problemem …

  • W terminie od 1 do 21 grudnia 2009 r. odbył się nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 4.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i…

  • Różnicą w stosunku do tego, jakie istnieją w Polsce formy ochrony przyrody do form w całej Unii Europejskiej jest sposób, w jaki ustala …

Nowe technologie pozyskiwania energii

Środowisko Zagadnienia związane z pozyskiwaniem energii są już mocno długowiekowe. Jednakże dopiero nastanie wieku dwudziestego to właściwy rozkwit tej dziedziny. Wiąże się to ściśle z zagadnieniami rozwoju przemysłu, zwłaszcza jeżeli chodzi o przemysł ciężki, ale także związane to jest z coraz większym zapotrzebowaniem na energię w gospodarstwach domowych. Zapotrzebowanie na energię jest wielopłaszczyznowe. Głównie chodzi o zagadnienia energii elektrycznej jednak, zapotrzebowanie jest także ogromne przykładowo w kontekście energii cieplnej. Głównym sposobem wytwarzania energii jest korzystanie z tak zwanych tradycyjnych paliw kopalnych. Jest to sposób, który zwiększa zatrucie środowiska, jednak do dzisiejszego dnia bardzo rozpowszechniony. Ochrona środowiska jest bardzo ważnym tematem. Nasza planeta musi podlegać ochronie, ponieważ w innym wypadku sami zginiemy. Zatrucie środowiska postępuje bardzo szybko, niestety nie wszyscy to zauważają lub chcą zauważyć. Z uwagi na fakt, iż zatrucie środowiska dość mocno wiąże się z tematem elektrowni spalającej paliwa kopalne proponuje się korzystanie z innych form pozyskiwania energii. Nasza planeta obfituje w rodzaje energii, które wchodzą w konteksty, w których ekologia jest jak najbardziej pozytywna. Do jednych z najcenniejszych źródeł energii należą źródła odnawialne. Przykładem na takie źródła jest energia wiatru, wody czy geotermalna. Korzystając z tego rodzaju źródeł energii zatrucie środowiska znacząco się zmniejsza, co jest związane z faktem, iż podczas procesów technologicznych pozyskiwania nie uwalniane są żadne środki szkodliwe. Co więcej jak sama nazwa wskazuje odnawialne źródła energii są niewyczerpalne, dlatego też inwestycja w dany zakład produkujący energię jest bardzo opłacalne, nie istnieje ryzyko wyczerpania lub wahań cenowych surowca który służy do pozyskiwania energii. Jak już napisano nasza planeta obfituje w różne źródła energii, dlatego powinno się z nich korzystać, o ile ochrona środowiska i ekologia jest zachowana. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii jest opłacalne zarówno w kontekście ochrona środowiska jak i w kontekście standardowego pojęcia zysków. Zakład wybudowany raz może produkować bardzo długo. Oczywiście pierwsza sprawa to fakt, iż nie ma mowy o brakach surowca z którego pozyskiwana jest energia. Czy chodzi o energię wiatru, słoneczną czy wodną, jest ona praktycznie nie do wyczerpania. Kolejne zagadnienie także świadczy o ogromnym zysku, a mianowicie surowce te nie należą do zakresu obłożonego koniecznością kupna. Brak kosztów zakupu powoduje znaczne obniżenie ceny energii. W tym momencie poza faktem iż eliminujemy zatrucie środowiska obniżamy także cenę energii dla docelowego odbiorcy. Jak widać obie składowe są jak najbardziej pożądane. Każdy z nas powinien dbać o nasza planetę, dla dobra swojego i innych, ponieważ ekologia jest niezwykle ważnym zagadnieniem i zachowanie jej reguł pozwoli nam przeżyć jeszcze wiele wiele lat. Innym zagadnieniem jest przyjemność płynąca z wypadów na łono natury, kiedy zatrucie środowiska nie niszczy okolicy.

Tagi: źródło,ochrona,ekologia | Podział strony