Problematyka transportu - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Naukowcy przewidują, że za pól wieku emisja spalin będzie czterokrotnie wyższa, niż jest obecnie. Wiemy także, że mieszkańcy tych dużych…

  • Na terenie parku narodowego ochroną objęta jest cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się, po to by zachować różn…

  • Fermentacja metanowa, mało znana nazwa na rynku, co to właściwie jest i jakie ma znaczenie dla ochrony środowiska. Jest to jedne z najst…

Problematyka transportu

Środowisko Problemem dużych aglomeracji miejskich jest problem żywności oraz wody. Mega miasta są niczym olbrzymie studnie bez dna, które nie sposób wypełnić, ale i w tej kwestii tworzy się nowe technologie, mające zaradzić temu problemowi, zwłaszcza, że ilość mieszkańców miast ciągle rośnie i nie przewiduje się tendencji spadkowych. I w tej dziedzinie potrzeba nam wielkich rewolucyjnych metod. Miasta zużywają o wiele więcej energii, niż wsie, co oznacza wzrost emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a co za tym idzie, nasilanie się globalnego ocieplenia. Przewidywania naukowców nie są zbyt optymistyczne dla miast: w Polowie XXI wieku nasze miasta będą brudne i zanieczyszczone, aby przetrwać będą zużywały dwu lub trzykrotnie więcej energii, żywności oraz wody, niż ma to miejsce dzisiaj. Przewiduje się braki żywności oraz wody, co wydaje się być obecnie całkowitą niemożliwością, a jednak takie prawdopodobieństwo istnieje w związku z wciąż rosnącym konsumpcjonizmem. Długa jest także droga, jaką żywność musi przebyć, zanim trafi do miast. Zaopatrzenie mieszkańców miast w żywność wymaga transportu na znaczne odległości. Współczesne środki transportu zasilane są energią, która powstaje w wyniku spalania paliw kopalnych, a co za tym idzie, zwiększa się emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Obliczenia wskazują, iż w Polowie naszego wieku co trzecia ciężarówka będzie wiozła żywność, pokonując średnio dwa tysiące kilometrów, a samochody ciężarowe wyemitują tyle dwutlenku węgla, ile 4 miliony samochodów osobowych. Zatem problem transportu wydaje się być bardzo poważny. Jak dotąd paliwa alternatywne nie stały się jeszcze popularne i cenowo porównywalne z klasycznymi, jednak prace w tej kwestii są prowadzone od dłuższego czasu. Wykorzystanie innych paliw, niebędących kopalnymi to naglący problem, zwłaszcza, że ilość pojazdów, poruszających się po drogach na całym świecie nieustannie rośnie i nie wystarcza już montowanie katalizatorów spalin, ograniczających emisję trujących substancji, ale sam fakt wykorzystania paliw kopalnych, jako paliw pędnych. Warto przy okazji nadmienić, iż zasoby ropy, węgla kamiennego i brunatnego systematycznie ulegają zmniejszeniu i nie są w stanie ulec odnowieniu. Te paliwa bogactwa uważa się za nieodnawialne. Nie oznacza to, że nigdy nie ulegną odnowieniu, ale to, iż potrzeba na to tak dużego czasu, że nie zdążymy się doczekać, aż wnętrze ziemi zapełni się nimi znowu. Procesy te liczy się w milionach lat, a człowiek eksploatuje je w tempie zastraszającym, często zapominając o ograniczonych ilościach. Jest wiele pomysłów na wykorzystanie innych źródeł do napędzania pojazdów, jak chociażby olej roślinny, wykorzystanie energii słonecznej, wodór, a nawet woda. Jeżeli uda się opracować odpowiednie technologie, transport może okazać się znacznie tańszy i o wiele bardziej przyjazny środowisku, chociaż nie do końca zlikwiduje problemy braku żywności i jej transportu przez wiele tysięcy kilometrów, ale z pewnością będzie to można uznać za ogromny krok na przód, ku polepszeniu się naszej sytuacji i życia na zniszczonej przez naszą działalność planecie.

Tagi: węgiel,energia,atmosfera | Podział strony