Proekologiczne pomysły - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • W naszych domach nadal jest tylko jeden kosz. Nie ważne czy to z braku miejsca czy wygody. Z jednej strony to nie chce się segregować od…

  • Coraz częściej można odczuć ja ta dziedzina skutków zanieczyszczenia środowiska naturalnego negatywnie odbija się w życiu każdego mieszk…

  • W Polowie XXI stulecia, według naukowców ludzie w miastach będą zużywać pięciokrotnie więcej energii ze źródeł kopalnych, niż ma to miej…

Proekologiczne pomysły

Środowisko Brak świeżej wody był przyczyną niejednego jak do tej pory konfliktu, ale w przyszłości sytuacja może się pogorszyć. Kolejnym problemem jest żywność: do polowy wieku produkty będą transportowane na odległości kilku tysięcy kilometrów, co pochłonie masę energii. Warto tu nadmienić, że współczesne środki transportu zasilane są energią, powstającą w wyniku spalania paliw kopalnych, w ślad za czym idzie emisja dwutlenku węgla. Jest kilka nowych technologii, chociażby chłodzenie żywności falami dźwiękowymi, interesujące są także systemy utylizacji wody. Sporym zainteresowaniem cieszy się także produkcja biogazów z krowich odchodów, jednak większość nowatorskich pomysłów uważanych jest za futurystyczne. Jeszcze większym zainteresowaniem klimatologów cieszy się uprawa roślin napowietrznych, gdzie ich transport nie będzie wymagany. Jest to bardzo odważne przedsięwzięcie: singapurski ogrodnik postanowił wykorzystać wolne przestrzenia na dachach budynków oraz przestrzenie między budynkami do uprawy warzyw. Pomysł jest o tyle interesujący, iż do uprawy tych warzyw nie jest potrzebna gleba, bo w zupełności wystarczy powietrze, światło, woda oraz minerały, czyli uprawę, zwaną aeroponiką. Przy tego typu hodowli zużywa się także o wiele mniej wilgoci, bo aż o 90% mniej, zatem możemy mówić tu o dużych oszczędnościach wody. Wizja miejskich ogrodów, budowanych na pustych połaciach dachów wydaje się być coraz bardziej realna, chociaż nie jest ona bez wad: w zależności od lokalizacji miasta może być konieczne schładzanie wody, a do tego wykorzystuje się konwencjonalne źródła energii. Jednak i ten problem nie został pozostawiony sam sobie: podjęto próby bardziej zaawansowanych technologii, wykorzystujących jedynie odpowiednio schłodzone powietrze wraz ze składnikami odżywczymi. Zastąpienie wody powietrzem redukuje bez wątpienia zużycie energii elektrycznej. Tak zmodyfikowana technologia w ogromnym stopniu sprzyja środowisku. Naukowcy przekonują, że czterdziesto pięciopiętrowy budynek może być tak wydajny, jak ośmiuset hektarowe gospodarstwo, które może zaspokoić potrzeby 50 tysięcy mieszkańców. O ile redukcja dwutlenku węgla przy takim przedsięwzięciu nie będzie zbyt duża, o tyle na pewno zmieni się wygląd takich miast, a korzyści, płynące dla środowiska nie mogą być mierzone wyłącznie ilością dwutlenku węgla. Technologia ta ma także jeszcze duże możliwości rozwoju i jest konkurencyjna. Problemem, który wymaga także dużej uwagi w przypadku dużych miast oraz jego mieszkańców jest problem ścieków oraz odpadów, które nas trują. Klasycznie śmieci trafiają na wysypiska lub do spalarni, ale w obu przypadkach powstają zanieczyszczenia, jednak są technologie, które potrafią już nas od tego uchronić. Także rolnictwo poważnie przyczynia się do niszczenia gleb oraz dużej emisji gazów cieplarnianych, a także, aby nadążyć za potrzebami konsumentów używa się ogromne ilości nawozów sztucznych. Działania proekologiczne niezbędne są w każdej dziedzinie naszego życia, bo degradacja środowiska do jakiej się przyczyniliśmy może mieć zgubny wpływ na nas samych.

Tagi: węgiel,technologia,problem | Podział strony