Array Przykład budynku termo modernizacyjnego - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Każda działalność człowieka wiąże się z oddziaływaniem na środowisko naturalne, ponieważ jesteśmy jego elementem, ludzie oddziałują na ś…

  • Chyba każdy z nas wie że mieszkamy na planecie nazwanej ziemią. Nasz planeta jest bardzo piękna i jedyną w swoim rodzaju planeta. Wiemy …

  • Jak wykazały badania oraz dokładnie obliczenia, przeprowadzone przez naukowców, energia słoneczna może zostać poskromiona, jednak podsta…

Przykład budynku termo modernizacyjnego

Środowisko Ważną informacją jest fakt, iż możliwe jest ubieganie się o premię termo modernizacyjną, która przyznawana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest to kredyt dla modernizacji istniejących budynków, który następnie jest umarzany w 25%, w przypadku, gdy osiągnięte zostaną zamierzone oszczędności energii. Można się o niego starać w szesnastu polskich bankach, mówi o tym Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termo-modernizacyjnych (Dz. U. Nr 162). Jednym zdaniem domy pasywne to domy przyszłości. Poza zwiększeniem kosztów początkowych, które są jedynym minusem, tego typu budownictwo ma same plusy. W Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, inwestorzy zrozumieją tę zasadę, może, więc już też czas na nas. Budynki zgodne ze standardem budownictwa pasywnego, certyfikowane są przez Instytut Budownictwa Pasywnego Darmstadt muszą przy tym spełniać szereg wymogów energetycznych i ekologicznych. Celem takiej certyfikacji jest osiągnięcie nie tylko wysokiej jakości technicznej budynku, ale również komfortu jego użytkowników przy jak najmniejszym zatruciu środowiska i minimalnym zużyciu energii, przez co wpływa się na ochronę środowiska na naszej planecie. W budownictwie pasywnym ekologia łączy się z ekonomią oraz z jakością. Pierwszy budynek pasywny wybudowano w Niemczech w 1991 roku w miejscowości Darmstadt. Największy budynek pasywny natomiast powstał w 2002 roku w Ulm , nazywa się Energon. Powierzchnia użytkowa tego budynku wynosi około 7000 m2. Jest to pięciopiętrowa budowla stanowiąca przestrzeń życia i pracy dla ponad 420 osób. Projekt wspierało nie tylko miasto Ulm, ale również Ministerstwo Gospodarki Badeni Wirtembergii oraz przede wszystkim Niemiecka Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Pomimo iż zastosowano nowoczesne technologie, koszty budowy Energonu nie przekroczyły średnich kosztów budowy budynku biurowego w Niemczech. Koszty utrzymania biurowca kształtują się na bardzo niskim poziomie, ponieważ zużywa się tam rocznie nawet o 75% mniej energii na ogrzewanie, klimatyzację niż w tradycyjnych budynkach. W przypadku Energonu oznacza to również, że emisja dwutlenku węgla zmniejszy się średnio o 175 ton rocznie, przez co zmniejszy się zatrucie środowiska. Rozstrzygającym czynnikiem przy rozpatrywaniu zrównoważonej eksploatacji budynku jest niewątpliwie, jaki zastosujemy system wentylacji. W budynku Energonu zastosowane rozwiązanie urzeka wszystkich inteligencją i swoistą prostotą. Powietrze z zewnątrz zasysa się przez betonową rurę, która ma długość 28 metrów. Pobierane jest ono tuż z nad powierzchni ziemi, jest przez to latem jest chłodniejsze, zaś zimą znacznie cieplejsze od temperatury otoczenia, przez co zmniejszone zastały nakłady energetyczne na jego dogrzewanie lub ochładzanie. Po uzyskaniu odpowiedniej, właściwej temperatury powietrze jest następnie doprowadzane do wewnętrznego, przykrytego dachem atrium, działającego, jako jego rozdzielacz do biur i innych pomieszczeń. Inteligentna regulacja klimatyzacji natomiast umożliwia stałe utrzymanie temperatury w komfortowym stanie. W stropach pięter wmurowanych zostało 350 rur, które są wytworzone z tworzywa sztucznego, przepływa przez nie zimna lub ciepła woda.

Tagi: budynek,temperatura,tlen | Podział strony