Trzecie planeta - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Na wsparcie tego przemysłu przeznacza się w latach 2007-2013 ponad 91 milionów euro. Pieniądze te są dostępne w ramach Działania 10.3 Ro…

  • Coraz częściej można odczuć ja ta dziedzina skutków zanieczyszczenia środowiska naturalnego negatywnie odbija się w życiu każdego mieszk…

Trzecie planeta

Środowisko Ziemia jest trzecia planetą Układu Słonecznego. Domem dla prawie 7 miliardów ludzi (obecnie szacuję się iż na ziemi żyje 6 miliardów 800 milionów ludzi) zamieszkujących 7 kontynentów (Europę. Amerykę Południową, Amerykę Północną, Afrykę, Azję, Australię i Antarktydę), żyjących w prawie 200 państwach. Najwięcej ludności prawie 60 % mieszkańców Ziemi mieszka w Azji, na terenie której znajduję się również najludniejsze państwo na tej planecie – Chiny. Stosunkowo w najmniejszej formie rozwinęło się życie na Antarktydzie. Mają na to wpływ niekorzystne dla życia warunki geograficzne istniejące na tej planecie. Ludzie którzy mieszkają na tym kontynencie przebywają tam z własnej woli, z reguły dla celów badawczych, przygodowych. Z reguły są to zorganizowane wyprawy badawcze, przybywające na Antarktydę przez określony czas. Kontynent ten jest określany często mianem najzimniejszej pustyni na ziemi. Często ludzie nazywają Ziemię – czyli planetę na której żyją – światem, całym światem, swoim światem. Ziemia jest również środowiskiem życia i funkcjonowania tysięcy gatunków zwierząt, roślin oraz grzybów. Jest jak na razie jedyną planetą Układu Słonecznego na której odkryto życie. Jest to planeta skalista, która może poszczycić się mianem największej planety Układu Słonecznego w kategoriach: masy, średnicy oraz gęstości. 7 istniejących na niej kontynentów opływają wody, tworzące oceany, morza, jeziora i rzeki. Najczęściej nauki geograficzne wyliczają iż na ziemi istnieje 5 oceanów, są to: Ocean Atlantycki, Ocean Spokojny, Ocean Indyjski, Ocean Południowy oraz Ocean Arktyczny. Na świecie jest około 75 mórz, dane nie zawsze są takie samo jednoznaczne, gdyż istnieje wiele klasyfikacji i przyporządkowań. Największym jeziorem na ziemi jest jezioro Morze Kaspijskie znajdujące się w Azji, lezące w granicach kilku różnych państw. Najdłuższą rzeką na ziemi jest Amazonka. Na ziemi mimo ogromnej ilości wód, istnieje żywy, nie dający o sobie zapomnieć problem (szczególnie w niektórych rejonach świata) ograniczonej ilości słodkiej wody pitnej a w skrajnych i na szczęście marginalnych przypadkach nawet jej brak. Ziemia jest dla swoich mieszkańców autentyczną matką. Bogata w surowce mineralne i inne dary natury pozwala ludziom godnie egzystować a nawet bogacić się. Niestety bogactwa tej pięknej planety nie są na jej powierzchni rozłożone w sposób równomierny, można by powiedzieć sprawiedliwy – stąd między innymi rodząc się rażące różnice ekonomiczne, gospodarcze i cywilizacyjne między różnymi rejonami świata. Niektóre państwa dzięki bogactwu Ziemi np. w ropę naftową, złoto czy gaz uzyskały znaczącą przewagę nad innymi, szczególnie państwami tzw. Trzeciego Świata. Niestety ludzie nie potrafią do końca zrozumieć jak wiele otrzymali od swojej planety! Eksploatują ją do granic możliwości, zatruwają, niszczą własną bezmyślnością i głupotą. Jeżeli mimo nawoływań ekologów i różnych grup miłośników ziemi nie zmienią swojego zachowania – z ich planetą może być naprawdę źle. Ziemia współczesna jest autentyczną mozaiką kultur, narodów, języków i religii. Stanowi pasjonujący obiekt badań i zainteresowań wielu grup naukowych i praktycznie każdego człowieka, który od najmłodszych lat staje się jej odkrywcą.

Tagi: ziemia,planeta,życie | Podział strony