Array Wspólne dobro - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Firmy motoryzacyjne są coraz bliższe produkcji masowej pojazdów, zasilanych ogniwami wodorowymi, co może napawać optymizmem. Pozostanie …

  • Ludzie w rozmaity sposób próbują chronić nasze środowisko naturalne przed nowoczesnymi zagrożeniami. Postępy w produkcji i rozszalała go…

  • Zaskakujący jest fakt, że jedynie Stany Zjednoczone i Australia nie podpisały protokółu z Kioto, a lobby naftowe mogło zmienić oficjalny…

Wspólne dobro

Środowisko Środowisko naturalne człowieka jest dobrem o które trzeba dbać. Każdy człowiek korzystający powinien zdawać sobie sprawę że zanieczyszczenie środowiska rozrasta się i cały czas oddziałuje negatywnie na człowieka. Osłabia system odpornościowy człowieka zarówno młodego jak i starego. W miarę naszego rozwoju system z jakim współdziałamy jest nadwyrężany przez związki i substancje unoszące się w strefie klimatycznej. Wdychanie ich powoduje zatrucie niekiedy całego organizmu. Jest szczególnie niebezpieczne dla matek karmiących piersią i noworodków. I system odpornościowy nie jest aż tak przystosowany do tak groźnych związków. Poza tym bardzo dużą ilość chemikalia dodaje się do żywności i do wody pitnej one też negatywnie a czasem nieodwracalnie przyczyniają się do wzrostu zanieczyszczenia środowiska i trucia naszego już ponadto wyeksploatowanego organizmu. Rezultaty zanieczyszczenia są też widoczne zachorowalności ludzi na różnego rodzaju infekcje. Choroby takie jak astma, niewydolność serca, rak piersi i krtani, lub nawet nieoczekiwane i negatywne zachowania dzieci są rezultatem działań obrony przyrody przed destruktywnymi związkami. Nie jesteśmy wstanie ustrzec się przed konsekwencjami zanieczyszczenia możemy jedynie w minimalny sposób usuwać skutki tego stanu rzeczy. Warto jednak mieć taki zrównoważony pogląd na środowisko i problemy jakie wiążą się z tym zagadnieniem. Jest prawdą to ze nie jesteśmy wstanie usunąć wszystkich problemów ale bierne czekanie i obserwowanie nie jest wskazane, nie leczymy w ten sposób niczego i nie dajemy tym poparcia żadnemu działaniu na korzyść człowieczego starania się o czystość. Światowy dzień czystości czy też akcja sprzątania świata to zachęta do przejawiania takiego określonego sposobu myślenia jaki przyświeca też organizatorom i ideologi tego przedsięwzięcia. Na pewno zaangażowania się w tego rodzaju program nie zmieni diametralnie naszej sytuacji ekologicznej jest tylko apelem by problem zanieczyszczenia środowiska traktować poważnie i mieć tez dobro innych na względzie, a nie tylko własne. Mając jakąś wiedzę na temat ekologicznego zaangażowania możemy śmiało mówić że jesteśmy świadomi tego jakie zagrożenia wynikają z niewłaściwego podejścia do tematu. Wiedza może nas też w określony sposób pobudzić do dalszego działania i wysilania się by w jakiejś mierze uspokoić swój wewnętrzny głos który nas w tej dziedzinie uniewinnia lub oskarża. Nasze sumienie pomoże nam właściwie ocenić sytuacje i okoliczności w jakich staje dzisiaj ludzkość. Pomocne jest też wyszkolenie naszego sumienia na obiektywnych badaniach dotyczących zanieczyszczenia środowiska na skale globalną a nie tylko terytorialną ty lokalnie. Te podejście może uczynić że środowisko dozna ze strony człowieka ulgi i nie będzie musiało walczyć z zanieczyszczeniem jak i z człowiekiem który uniemożliwia właściwe funkcjonowanie różnych naturalnych etapów i praw natury. Przyroda jest cennym skarbem który nie może stać i niszczeć, musi być pielęgnowane i chronione.

Tagi: zanieczyszczenie,człowiek,choroba | Podział strony