Array Zdrowie człowieka - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Ochrona przyrody na terenie Polski ma bardzo długie tradycje. W wieku X zaczęto ochraniać nadmiernie zniszczone lasy oraz przede wszystk…

  • Idea dotycząca w ogóle zagadnienia jakim jest oczywiście ochrona środowiska sięga mniej więcej drugiej połowy dziewiętnastego wieku i na…

  • Różnicą w stosunku do tego, jakie istnieją w Polsce formy ochrony przyrody do form w całej Unii Europejskiej jest sposób, w jaki ustala …

Zdrowie człowieka

Środowisko Na stan zdrowia człowieka mają wpływ zmieniające się warunki środowiskowe. W dzisiejszych czasach bardzo ważna dla człowieka jest egzystencja zgodna z higieną układu nerwowego, gdyż zaburzenia tego układu powodują, że zagęszczają się wszelkie choroby w organizmie ludzkim. Chorobą jest natomiast to, że występuje reakcja organizmu ludzkiego na działanie czynników chorobotwórczych. Bardzo ważne jest, więc dbanie o ochronę środowiska i przeciwdziałanie zatruciu środowiska przez edukację ekologiczną. Higiena psychiczna jest również niesłychanie ważna jest to działanie, które zmierza do ochrony zdrowia psychicznego, jak również nauka, która zajmuje się badaniem czynników, powodujących zakłócenia zdrowia psychicznego i zajmująca się popularyzacją zaleceń przeciwdziałających powstawaniu nerwic i innych zaburzeń psychiczno-nerwowych. Psychika człowieka jest narażona na nieustanne działanie bardzo wielu bodźców, przekraczających jego zdolności adaptacyjne. Powoduje to zaburzenia równowagi psychicznej, doprowadzających w rezultacie do wzmożonych stanów napięcia emocjonalnego oraz doprowadzających do narastania konfliktów wewnętrznych. Więc bardzo ważne nie tylko dla naszego zdrowia fizycznego, ale również psychicznego jest dbanie o planetę i działania proekologiczne. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego stwarza ponadto duże niebezpieczeństwo dla zdolności odpornościowej człowieka. Gdy z kolei to działanie zostanie zaburzone w wyniku na przykład zanieczyszczonego środowiska doprowadza z kolei do uszkodzenia mechanizmów obrony, przez co zwiększa się wtedy skłonność do zachorowań. Czynniki, które powodują zmniejszenie odporności organizmu, znajdują się nie tylko w powietrzu, którym oddychamy, ale również można je znaleźć w pokarmach i pożywieniu, które spożywamy, właściwie w całym środowisku, w którym przyszło nam żyć. Jednak to sam człowiek przyczynił się do tego, że tak szybko i w takich ilościach wzrosły substancje szkodliwe w przyrodzie. Wiele chorób w obecnym czasie nazwano chorobami środowiskowymi lub cywilizacyjnymi. Wiele substancji chemicznych, których najgorsze to tlenek siarki, tlenek ołowiu, oraz tlenek węgla, amoniak i siarkowodór, wnika do organizmu człowieka poprzez różne drogi powodując przy tym szereg chorób w tym choroby układu krążenia, alergie i uczulenia, choroby narządu słuchu i wzroku, choroby układy oddechowego, oraz choroby skóry. Emisje pyłów i gazów do atmosfery pochodzą w wyniku rozwoju motoryzacji, rozwoju transportu, oraz powodują je górnictwo i hutnictwo. Zatrucie środowiska prowadzi, więc do powstawania chorób człowieka. Najbardziej narażone na choroby powstałe w wyniku zatrucia środowiska są dzieci. Ponieważ dzieci to osoby, u których następuje powolny wzrost odporności, dlatego wszelkie zanieczyszczenia środowiska powodujące zatrucie naszej planety mają na nich szczególnie niebezpieczne działanie. Rozwój przemysłu, rolnictwa, a także motoryzacji doprowadził do tego, że zachwiana zastała równowaga chemiczna środowiska. Przejawia się ona stałym napływem do środowiska związków chemicznych, które szkodliwie działają na żyjące w nim organizmy, w tym i oczywiście na człowieka.

Tagi: człowiek,choroba,zatrucie | Podział strony