Array Rozważania o zmianach - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Podstawowym aktem prawnym, który reguluje zasady trans-granicznego przemieszczania odpadów jest rozporządzenie wydane przez Radę Europej…

  • To, jak ważna jest energia odnawialna wie już każdy z nas, jak duże ma znaczenie dla ochrony środowiska na naszej planecie, oraz dla zmn…

  • Zanim na dobre zajmiemy się problemem opakowań, z których część powoduje zatrucie środowiska musimy wiedzieć, że opakowanie to materiał …

Rozważania o zmianach

Środowisko Naukowcy przewidują, że za pól wieku emisja spalin będzie czterokrotnie wyższa, niż jest obecnie. Wiemy także, że mieszkańcy tych dużych miast są całkowicie uzależnieni od silników spalinowych, a miasta stają się toksycznym więzieniem. Znacznie zwiększyła się liczba zachorowań na alergie, choroby układu oddechowego, zaburzenia odporności organizmu, zwiększyła się także zapadalność na choroby serca. Jak dotąd nie widać wiele, aby rządy różnych państw podejmowały jakieś konkretne działania w celu poprawy losu mieszkańców miast. Ustawowo ograniczana jest emisja dwutlenku węgla do atmosfery, nagłaśnia się konieczność ograniczenia emisji tego cieplarnianego gazu, wiele w mediach mówi się o ekologii, konieczności stosowania w życiu powszechnym rozwiązań ekologiczny, ale na tym praktycznie poprzestaje się. Niewiele przeciętny mieszkaniec miasta wie, co może zmienić, aby żyć proekologicznie, jakie proponowane są rozwiązania technologiczne, możliwości. Ten aspekt jest w bardzo nikłym stopniu nagłaśniany, zatem wykonuje się zaledwie nikłą część niezbędnych działań. Żadne nowatorskie rozwiązanie nie wejdzie w powszechne użycie, jeżeli nie będzie odpowiednio nagłośnione przez media, niczym reklama najlepiej sprzedającego się produktu na rynku. Niezbędne jest także obudzenie większej świadomości społeczeństwa. Nie możemy spocząć na laurach, bo ludzie nauczyli się oddzielać plastikowe odpady od szklanych, czy papierowych. To wcale nie załatwi problemu przepełnionych wysypisk śmieci. Naglący wciąż jest problem ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, ale rozwiązania takie muszą być wydajnie oraz ogólnie dostępne, a co za tym idzie – tanie. Jedynie w taki sposób będzie można wpłynąć na poprawę naszego środowiska. Prace nad ogniwami wodorowymi do pojazdów bezspalinowych, autobusy, zasilane paliwem organicznym, olej, wytwarzany z glonów, wiszące plantacje ogrodów warzywnych, czy samoloty niezwykle ciche – to wszystko wydaje się być niczym z nietutejszego, innego świata. W wielu przypadkach rozwiązania są tak proste, że naprawdę trudno jest na nie wpaść, ale jedna osoba nie zdziała zbyt wiele. Konieczne jest podjęcie działań przez wszystkich ludzi, rozbudzenie świadomości i pragnienia zmian dla ich własnego dobra także u wszystkich ludzi. Badania naukowe są niezbędne, bo otwierają nowe drogi, nowe wizje i nowe rozwiązania, ale równocześnie powinno iść w parze uświadamianie całego społeczeństwa, bo nie da się czegoś wdrożyć na silę. Działania powinny być podjęte dalekowzrocznie, nie mogą być jedynie powierzchowne, musza sięgać głębiej i nie narażać całego Przemyślu na ponoszenie ogromnych kosztów, związanych z nowymi inwestycjami. Jednocześnie trzeba pamiętać, że mamy coraz mniej czasu na podjęcie konkretnych i radykalnych decyzji. Już dziś gołym okiem możemy dojrzeć efekty podnoszenia się globalnej temperatury na całej planecie. Jeszcze trochę, a cały cykl ocieplania pociągnie za sobą reakcję łańcuchową, która może stać się dla nas zgubna w skutkach, unicestwić rodzaj ludzki i wiele innych gatunków.

Tagi: węgiel,atmosfera,człowiek | Podział strony