Array Zmniejszanie zanieczyszczenia - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • W naszych domach nadal jest tylko jeden kosz. Nie ważne czy to z braku miejsca czy wygody. Z jednej strony to nie chce się segregować od…

  • Żyjemy na planecie Ziemia, trzeciej od Słońca w Układzie Słonecznym. Jak dotąd wiemy, że tylko na niej rozwinęło się życie. Mamy otaczaj…

  • Różnego rodzaju organizacje, które mają na celu temat jakim jest szeroko rozumianą ochrona środowiska mogą się dzielić na kilka podstawo…

Zmniejszanie zanieczyszczenia

Środowisko Ze względu na to, że pestycydy były w drugiej połowie dwudziestego wieku stosowane naprawdę w bardzo szerokim zakresie, z czego należy nawet zaznaczyć, że bardzo wielu ludzi używało ich wręcz bez żadnego opamiętania, zatrucie środowiska naturalnego nawet w rejonach czysto rolniczych stale się niestety powiększało. Oczywiście zupełnie inną kwestią jest już nawet to, że pestycydy naprawdę bardzo niekorzystnie działały na ludzkie organizmy, gdyż mgły być one przyczyną naprawdę wielu chorób, takich jak nowotwory czy też inne bardzo ciężkie choroby. Dlatego też w bardzo wielu miejscach na całym świecie znacznie ograniczono możliwość używania pestycydów, lub też nawet w wielu miejscach całkowicie zakazano ich stosowania, co wzbudzało i nawet do dnia dzisiejszego wzbudza bardzo wiele kontrowersji i różnego rodzaju protestów. Dzięki książce, napisanej przez Rachel Carson o nazwie „Milcząca wiosna” znacznie wzrosło zainteresowanie szeroko rozumianym tematem jakim jest oczywiście ochrona środowiska i ekologia, a także i dzięki tejże właśnie książce naprawdę w bardzo znaczny sposób wzrosła świadomość społeczeństwa dotycząca tego, jak ludzkie zachowanie i stosowanie różnego rodzaju środków chemicznych może wpływać na środowisko naturalne. Oczywiście rezultatem tego było jednoczesne zwiększenie zainteresowania na temat problemu jakim jest ochrona środowiska czy też raczej właśnie konieczność ochrony środowiska, czego znacznym objawem było zdecydowanie nasilające się zatrucie środowiska. Chodzi tuta o znaczne pogorszenie się jakości powietrza a także i wody, co wiązało się także z obecnością różnego rodzaju trujących substancji chemicznych w akwenach wodnych, na przykład także poprzez różnego rodzaju wycieki ropy czy też innych bardzo szkodliwych substancji. Przez te wszystkie czynniki nasza planeta sukcesywnie stawała się, i niestety pomimo wielu zabiegów do dzisiaj tak jest, coraz to bardziej zanieczyszczona, z czym powinno się naprawdę walczyć, a co więcej nawet znaczne zwiększenie się publicznej troski o środowisko naturalne zaowocowało także i tym, że zaczęły tworzyć się różnego rodzaju organizacje, które mają na celu oczywiście takie zagadnienia jak ochrona środowiska oraz szeroko rozumiana ekologia. Wiele z tych organizacji ekologicznych, które powstały na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych funkcjonuje do dnia dzisiejszego, z czego najpopularniejszymi można chyba nazwać takie organizacje jak między innymi Greenpeace czy też organizację o nazwie Przyjaciele Ziemi. Oczywiście na dzień dzisiejszy istnieje naprawdę wiele organizacji, które mają za zadanie chronić środowisko naturalne, jednakże w dużej mierze przez to, że nie są one jednolite pod względem poglądów, zaufanie społeczne względem nich spada i to niestety bardzo, a ludzie w dzisiejszych czasach ekologię traktują niestety jako coś czym nie warto jest się zajmować, co jest oczywiście naprawdę bardzo dużym błędem, gdyż przez takie właśnie podejście ciężko jest cokolwiek zmienić w tej kwestii na lepsze.

Tagi: ochrona,ludzie,ekologia | Podział strony